Cijfers over Zwolle

FI - E5 - Fysieke overlast - Lucht (t.o.v. voorgaande periode)

Fysieke Index - Aspect 'Fysieke overlast' - Thema 'Lucht' - ontwikkeling score ten opzichte van de voorgaande periode. Dit thema bestaat uit de volgende indicatoren: 'Fijnstof PM10'; 'Luchtkwaliteit NO2'.