Cijfers over Zwolle

FI - Aspect D - Mobiliteit (t.o.v. voorgaande periode)

Fysieke Index - Aspect 'Mobiliteit' - ontwikkeling score ten opzichte van de voorgaande periode. Dit aspect bestaat uit de volgende thema's: 'Openbaar vervoer'; 'Autovoorzieningen'; 'Fietsvoorzieningen'.