Cijfers over Zwolle

FI - C4 - Buitenruimte - Sport en spel (t.o.v. voorgaande periode)

Fysieke Index - Aspect 'Buitenruimte' - Thema 'Sport en spel' - ontwikkeling score ten opzichte van de voorgaande periode. Dit thema bestaat uit de volgende indicatoren: 'Aanwezigheid sportvoorzieningen'; 'Aanwezigheid voorzieningen voor jongeren'; 'Afstand sportvoorziening'; 'Nabijheid sportvoorziening'; 'Afstand speelvoorziening'; 'Nabijheid speelvoorziening'; 'Aanwezigheid speelvoorzieningen'; 'Speelmogelijkheden'; 'Onderhoud speelplekken'.