Cijfers over Zwolle

FI - C2 - Buitenruimte - Straat en pad (t.o.v. voorgaande periode)

Fysieke Index - Aspect 'Buitenruimte' - Thema 'Straat en pad' - ontwikkeling score ten opzichte van de voorgaande periode. Dit thema bestaat uit de volgende indicatoren: 'Onderhoud wegen en stoepen'; 'Toegankelijkheid en breedte stoepen'; 'Productnormering bestrating'.