Cijfers over Zwolle

FI - Aspect C - Buitenruimte (t.o.v. voorgaande periode)

Fysieke Index - Aspect 'Buitenruimte' - ontwikkeling score ten opzichte van de voorgaande periode. Dit aspect bestaat uit de volgende thema's: 'Straatmeubilair'; 'Straat en pad'; 'Groen'; 'Sport en spel'.