Cijfers over Zwolle

FI - Aspect B - Sociale voorzieningen (t.o.v. voorgaande periode)

Fysieke Index - Aspect 'Sociale voorzieningen' - ontwikkeling score ten opzichte van de voorgaande periode. Dit aspect bestaat uit de volgende thema's: 'Scholen'; 'Kinderopvang'; 'Winkels'; 'Wijk- en ontmoetingscentra'; 'Horecavoorzieningen'; 'Cultuurvoorzieningen'; 'Zorgvoorzieningen'.