Cijfers over Zwolle

FI - A5 - Woning - Kwaliteit woningvoorraad (t.o.v. voorgaande periode)

Fysieke Index - Aspect 'Woning' - Thema 'Kwaliteit woningvoorraad' - ontwikkeling score ten opzichte van de voorgaande periode. Dit thema bestaat uit de volgende indicatoren: 'Kwetsbare voorraad'; 'Mediane woningwaarde'; 'Woonoppervlak'; 'Levensloopbestendige woningen'.