Cijfers over Zwolle

FI - D3 - Mobiliteit - Fietsvoorzieningen (t.o.v. 2016)

Fysieke Index - Aspect 'Mobiliteit' - Thema 'Fietsvoorzieningen' - ontwikkeling score ten opzichte van 2016. Dit thema bestaat uit de volgende indicatoren: 'Bereikbaarheid met fiets'; 'Aantal fietspaden'; 'Onderhoud fietspaden'; 'Fietsparkeervoorzieningen'.