Cijfers over Zwolle

FI - E6 - Fysieke overlast - Veilig (verkeer) (t.o.v. Zwolle)

Fysieke Index - Aspect 'Fysieke overlast' - Thema 'Veilig (verkeer)' - score ten opzichte van het Zwols gemiddelde. Dit thema bestaat uit de volgende indicatoren: 'Voldoende straatverlichting'; 'Aantal lichtmasten'; 'Kwaliteit straatverlichting'; 'Veiligheid fietspaden en stoepen'; 'Onveilige verkeerssituaties'.