Cijfers over Zwolle

FI - E3 - Fysieke overlast - Geluid (t.o.v. Zwolle)

Fysieke Index - Aspect 'Fysieke overlast' - Thema 'Geluid' - score ten opzichte van het Zwols gemiddelde. Dit thema bestaat uit de volgende indicatoren: 'Geluidsoverlast verkeer'; 'Geluidsoverlast bedrijven'; 'Geluidsoverlast bouw'; 'Geluidscontouren'.