Cijfers over Zwolle

VI - A1 - Leefklimaat - Bevolkingssamenstelling

Veiligheidsindex - Aspect 'Leefklimaat' - Thema 'Bevolkingssamenstelling' - indexscore (Zwolle 2016 = 100). Dit thema bestaat uit de volgende indicatoren: 'Eenoudergezinnen'; 'Laag huishoudinkomen'; 'Jonge alleenstaanden'; 'Aandeel 0-9 jarigen'; 'Niet-westerse bewoners'; 'Mutatiegraad'.