Cijfers over Zwolle

VI - C4 - Geregistreerde criminaliteit en overlast - Overlast (t.o.v. voorgaande periode)

Veiligheidsindex - Aspect 'Geregistreerde criminaliteit en overlast' - Thema 'Overlast' - ontwikkeling score ten opzichte van de voorgaande periode. Dit thema bestaat uit de volgende indicatoren: 'Overlast jeugd'; 'Drugs-/drankoverlast'; 'Overlast door verward/overspannen persoon'; 'Overlast door dakloze mensen'; 'Burengerucht / overlast door omwonenden'.