Cijfers over Zwolle

VI - Aspect C - Geregistreerde criminaliteit en overlast (t.o.v. voorgaande periode)

Veiligheidsindex - Aspect 'Geregistreerde criminaliteit en overlast' - ontwikkeling score ten opzichte van de voorgaande periode. Dit aspect bestaat uit de volgende thema's: 'Inbraak'; 'Diefstal'; 'Geweld'; 'Overlast'; 'Vandalisme'.