Cijfers over Zwolle

VI - A4 - Leefklimaat - Bewonersinzet (t.o.v. voorgaande periode)

Veiligheidsindex - Aspect 'Leefklimaat' - Thema 'Bewonersinzet' - ontwikkeling score ten opzichte van de voorgaande periode. Dit thema bestaat uit de volgende indicatoren: 'Preventiemaatregelen inbraak'; 'Buurtpreventieproject'; 'Sociale controle'.