Cijfers over Zwolle

VI - A3 - Leefklimaat - Sociale samenhang (t.o.v. voorgaande periode)

Veiligheidsindex - Aspect 'Leefklimaat' - Thema 'Sociale samenhang' - ontwikkeling score ten opzichte van de voorgaande periode. Dit thema bestaat uit de volgende indicatoren: 'Sociale cohesie'; 'Samenleven van verschillende culturen'; 'Omgang tussen jongeren en volwassenen'.