Cijfers over Zwolle

VI - A1 - Leefklimaat - Bevolkingssamenstelling (t.o.v. voorgaande periode)

Veiligheidsindex - Aspect 'Leefklimaat' - Thema 'Bevolkingssamenstelling' - ontwikkeling score ten opzichte van de voorgaande periode. Dit thema bestaat uit de volgende indicatoren: 'Eenoudergezinnen'; 'Laag huishoudinkomen'; 'Jonge alleenstaanden'; 'Aandeel 0-9 jarigen'; 'Niet-westerse bewoners'; 'Mutatiegraad'.