Cijfers over Zwolle

VI - Aspect A - Leefklimaat (t.o.v. voorgaande periode)

Veiligheidsindex - Aspect 'Leefklimaat' - ontwikkeling score ten opzichte van de voorgaande periode. Dit aspect bestaat uit de volgende thema's: 'Bevolkingssamenstelling'; 'Verzorgde woonomgeving'; 'Sociale samenhang'; 'Bewonersinzet'.