Cijfers over Zwolle

Veiligheidsindex (t.o.v. 2016)

Veiligheidsindex - ontwikkeling score ten opzichte van 2016. De index meet aspecten die van invloed zijn op de veiligheidssituatie en -beleving van de Zwolse inwoners.