Cijfers over Zwolle

Veiligheidsindex (t.o.v. 2012)

Veiligheidsindex - ontwikkeling score ten opzichte van 2012. De index meet aspecten die van invloed zijn op de veiligheidssituatie en -beleving van de Zwolse inwoners.