Cijfers over Zwolle

Veiligheidsindex (t.o.v. Zwolle)

Veiligheidsindex - score ten opzichte van het Zwols gemiddelde. De index meet aspecten die van invloed zijn op de veiligheidssituatie en -beleving van de Zwolse inwoners.