Cijfers over Zwolle

SI - C4 - Participatie - Maatschappelijke inzet (t.o.v. voorgaande periode)

Sociale Index - Aspect 'Participatie' - Thema 'Maatschappelijke inzet' - ontwikkeling score ten opzichte van de voorgaande periode. Dit thema bestaat uit de volgende indicatoren: 'Inzet mantelzorg'; 'Inzet vrijwilligerswerk'; 'Actief leefbaarheid buurt verbeteren'.