Cijfers over Zwolle

Sociale Index (t.o.v. 2012)

Sociale Index - ontwikkeling score ten opzichte van 2012. De index meet aspecten die van invloed zijn op de maatschappelijke weerbaarheid van de Zwolse inwoners.