Cijfers over Zwolle

SI - Aspect B - Leefomgeving (t.o.v. 2012)

Sociale Index - Aspect 'Leefomgeving' - ontwikkeling score ten opzichte van 2012. Dit aspect bestaat uit de volgende thema's: 'Woonomgeving en sociaal klimaat'; 'Sociale voorzieningen'; 'Leefbaarheid'; 'Veiligheid'.