Cijfers over Zwolle

FI - E3 - Fysieke overlast - Geluid

Fysieke Index - Aspect 'Fysieke overlast' - Thema 'Geluid' - indexscore (Zwolle 2016 = 100). Dit thema bestaat uit de volgende indicatoren: 'Geluidsoverlast verkeer'; 'Geluidsoverlast bedrijven'; 'Geluidsoverlast bouw'; 'Geluidscontouren'.