Cijfers over Zwolle

FI - E4 - Fysieke overlast - Water en klimaat (t.o.v. voorgaande periode)

Fysieke Index - Aspect 'Fysieke overlast' - Thema 'Water en klimaat' - ontwikkeling score ten opzichte van de voorgaande periode. Dit thema bestaat uit de volgende indicatoren: 'Wateroverlast tuinen/binnenruimte'; 'Wateroverlast onder woningen'; 'Hittestress'.