Cijfers over Zwolle

FI - Aspect E - Fysieke overlast (t.o.v. voorgaande periode)

Fysieke Index - Aspect 'Fysieke overlast' - ontwikkeling score ten opzichte van de voorgaande periode. Dit aspect bestaat uit de volgende thema's: 'Schoon'; 'Stank'; 'Geluid'; 'Water en klimaat'; 'Lucht'; 'Veilig (verkeer)'.