Cijfers over Zwolle

FI - E4 - Fysieke overlast - Water en klimaat (t.o.v. Zwolle)

Fysieke Index - Aspect 'Fysieke overlast' - Thema 'Water en klimaat' - score ten opzichte van het Zwols gemiddelde. Dit thema bestaat uit de volgende indicatoren: 'Wateroverlast tuinen/binnenruimte'; 'Wateroverlast onder woningen'; 'Hittestress'.