Cijfers over Zwolle

LI - A3 - Fysieke woonomgeving - Voorzieningenniveau

Leefbaarheidsindex - Aspect 'Fysieke woonomgeving' - Thema 'Voorzieningenniveau' - indexscore (Zwolle 2014 = 100). Dit thema bestaat uit de volgende indicatoren: 'Hoeveelheid fysieke voorzieningen'; 'Onderhoud en beheer fysieke voorzieningen'.