Cijfers over Zwolle

Leefbaarheidsindex (t.o.v. 2012) - categorieën

Leefbaarheidsindex - ontwikkeling score ten opzichte van 2012. De index meet de algehele waardering van het woon- en leefklimaat (dit is een samenspel tussen fysieke, sociale en veiligheidsaspecten).