Cijfers over Zwolle

LI - A1 - Fysieke woonomgeving - Woningen (t.o.v. 2012)

Leefbaarheidsindex - Aspect 'Fysieke woonomgeving' - Thema 'Woningen' - ontwikkeling score ten opzichte van 2012. Dit thema bestaat uit de volgende indicatoren: 'Aandeel sociale huurwoningen'; 'Gebrekkige kwaliteit bebouwde omgeving'; 'Tevredenheid woonomgeving'.