Cijfers over Zwolle

% huishoudens onder 110% van sociaal minimum

Percentage van de particuliere huishoudens dat qua inkomen onder de 110% van het sociaal minimum valt. Het sociale minimum (of het beleidsmatig minimum) is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld.