Cijfers over Zwolle

% huishoudens onder 105% van sociaal minimum: zelfstandigen

Percentage van de particuliere huishoudens met inkomen als zelfstandige als voornaamste inkomensbron dat qua inkomen onder de 105% van het sociaal minimum valt. Het sociale minimum (of het beleidsmatig minimum) is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Onder zelfstandige wordt verstaan: personen waarvoor het inkomen als zelfstandig ondernemer, directeur-grootaandeelhouder, meewerkend gezinslid of overig zelfstandige de voornaamste inkomensbron is.