Cijfers over Zwolle

% huishoudens onder 105% van sociaal minimum: werknemers

Percentage van de particuliere huishoudens met inkomen als werknemer als voornaamste inkomensbron dat qua inkomen onder de 105% van het sociaal minimum valt. Het sociale minimum (of het beleidsmatig minimum) is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Onder werknemers wordt verstaan: werknemers van particuliere bedrijven en ambtenaren.