Cijfers over Zwolle

% huishoudens met eigen woning onder 105% van sociaal minimum

Percentage van de particuliere huishoudens met eigen woning dat qua inkomen onder de 105% van het sociaal minimum valt. Het sociale minimum (of het beleidsmatig minimum) is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld.