Cijfers over Zwolle

% niet-westerse huishoudens onder 105% van sociaal minimum

Percentage van de particuliere huishoudens met hoofdkostwinner met migratieachtergrond uit een niet-westers land dat qua inkomen onder de 105% van het sociaal minimum valt. Tot de niet-westerse herkomstlanden worden gerekend Turkije en alle landen in Afrika, Latijns-Amerika en Azië (met uitzondering van Japan en Indonesië). Het sociale minimum (of het beleidsmatig minimum) is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld.