Cijfers over Zwolle

gemiddeld persoonlijk inkomen actieven: zelfstandigen

Gemiddeld persoonlijk inkomen in euro's per zelfstandige. Hieronder vallen personen waarvoor het inkomen als zelfstandig ondernemer, directeur-grootaandeelhouder, meewerkend gezinslid of overig zelfstandige de voornaamste inkomensbron is.