Cijfers over Zwolle

gemiddeld persoonlijk inkomen niet-actieven

Gemiddeld persoonlijk inkomen in euro's per niet-actief persoon met persoonlijk inkomen. Onder niet-actieve personen wordt verstaan: personen waarvoor een uitkering of pensioen de voornaamste inkomensbron is.