Cijfers over Zwolle

% midden inkomens (huishoudens)

Percentage van de particuliere huishoudens dat qua gestandaardiseerd inkomen in de 40%-middengroep (van Nederland) valt. De middengroep is de groep die qua gestandaardiseerd inkomen niet in de laagste 40% en niet in de hoogste 20% (van Nederland) valt.