Cijfers over Zwolle

% lage inkomens (huishoudens)

Percentage van de particuliere huishoudens dat qua gestandaardiseerd inkomen in de laagste 40%-groep (van Nederland) valt.