Cijfers over Zwolle

% midden inkomens (personen)

Percentage van de personen met persoonlijk inkomen dat qua inkomen in de 40%-middengroep (van Nederland) valt. De middengroep is de groep die qua persoonlijk inkomen niet in de laagste 40% en niet in de hoogste 20% (van Nederland) valt.