Cijfers over Zwolle

gem. gestandaardiseerd inkomen per huish. (Zwolle=100)

Indexcijfer voor het gemiddeld gestandaardiseerd inkomen per particulier huishouden, waarbij het cijfer voor geheel Zwolle op 100 is gesteld. Het gestandaardiseerd inkomen wordt gebruikt om inkomens van huishoudens van verschillende grootte en samenstelling vergelijkbaar te maken. Hiertoe wordt het besteedbaar inkomen van huishoudens d.m.v. equivalentiefactoren herberekend naar éénpersoonshuishoudens.