Cijfers over Zwolle

% 6-11 jarigen in huishoudens onder 105% van sociaal minimum

Percentage van de 6 t/m 11 jarige kinderen in meerpersoonshuishoudens dat qua inkomen onder de 105% van het sociaal minimum valt. Het sociale minimum (of het beleidsmatig minimum) is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld.