Cijfers over Zwolle

% westerse huishoudens onder 105% van sociaal minimum

Percentage van de particuliere huishoudens met hoofdkostwinner met migratieachtergrond uit een westers land dat qua inkomen onder de 105% van het sociaal minimum valt. Tot de westerse herkomstlanden worden gerekend alle landen in Europa (met uitzondering van Turkije), Noord-Amerika, Oceanië, Japan en Indonesië. Het sociale minimum (of het beleidsmatig minimum) is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld.