Cijfers over Zwolle

SES-WOA totaalscore (categorie)

Categorie-indeling van de sociaaleconomische status op basis van welvaart, opleidingsniveau en recent arbeidsverleden van huishoudens in een regio. De totaalscore is de som van de deelscores welvaart, opleidingsniveau en recente arbeidsverleden. De indeling naar 20%-categorieën is op basis van de gemiddelde score van de sociaaleconomische status van alle Nederlandse wijken over de periode 2014 t/m 2021.