Cijfers over Zwolle

werkloosheidspercentage laag onderwijsniveau

De werkloze beroepsbevolking met een laag onderwijsniveau als percentage van de (werkzame en werkloze) beroepsbevolking met een laag onderwijsniveau. Onder de werkloze beroepsbevolking worden gerekend: personen van 15 tot 75 jaar zonder betaald werk, die recent naar werk hebben gezocht en daarvoor direct beschikbaar zijn. Laag onderwijsniveau omvat onderwijs op het niveau van basisonderwijs, het vmbo, de eerste 3 leerjaren van havo/vwo of de assistentenopleiding (mbo-1).