Cijfers over Zwolle

werkloosheidspercentage hoog onderwijsniveau

De werkloze beroepsbevolking met een hoog onderwijsniveau als percentage van de (werkzame en werkloze) beroepsbevolking met een hoog onderwijsniveau. Onder de werkloze beroepsbevolking worden gerekend: personen van 15 tot 75 jaar zonder betaald werk, die recent naar werk hebben gezocht en daarvoor direct beschikbaar zijn. Hoog onderwijsniveau omvat onderwijs op het niveau van hbo of wo.