Cijfers over Zwolle

beroepsbevolking met laag onderwijsniveau (x 1.000)

Aantal personen van 15 tot 75 jaar onder de beroepsbevolking met een laag onderwijsniveau. Dit omvat onderwijs op het niveau van basisonderwijs, het vmbo, de eerste 3 leerjaren van havo/vwo of de assistentenopleiding (mbo-1).