Cijfers over Zwolle

beroepsbevolking met hoog onderwijsniveau (x 1.000)

Aantal personen van 15 tot 75 jaar onder de beroepsbevolking met een hoog onderwijsniveau. Dit omvat onderwijs op het niveau van hbo of wo.