Cijfers over Zwolle

werkzame beroepsbevolking (x 1.000)

Aantal personen van 15 tot 75 jaar die betaald werk hebben.