Cijfers over Zwolle

werkloosheidspercentage middelbaar onderwijsniveau

De werkloze beroepsbevolking met een middelbaar onderwijsniveau als percentage van de (werkzame en werkloze) beroepsbevolking met een middelbaar onderwijsniveau. Onder de werkloze beroepsbevolking worden gerekend: personen van 15 tot 75 jaar zonder betaald werk, die recent naar werk hebben gezocht en daarvoor direct beschikbaar zijn. Middelbaar onderwijsniveau omvat de bovenbouw van havo/vwo, de basisberoepsopleiding (mbo-2), de vakopleiding (mbo-3) en de middenkader- en specialistenopleidingen (mbo-4).